De Beneluxstichting Beroepsopleiding Merken- en Modellengemachtigden (BBMM) is een onafhankelijke stichting, die sinds 2002 zonder winstoogmerk een beroepsopleiding organiseert voor Benelux Merken- en Modellengemachtigden.

BBMM organiseert een tweejarige opleiding die kandidaten opleidt tot het zelfstandig uitoefenen van het beroep van Merken- en Modellengemachtigde in de Benelux. De opleiding gaat bij voldoende aanmeldingen in januari van start. Prominenten uit de IE-wereld doceren een compleet programma van kennis en vaardigheden, die een Merken- en Modellengemachtigde nodig heeft om een cliënt bij te staan. De lessen worden op verschillende locaties in Nederland en België gegeven.
 

Het eerste jaar van de opleiding is gericht op theoretische kennisoverdracht; het tweede jaar is meer gericht op het aanleren van vaardigheden. Hiermee sluit de opleiding goed aan bij de beroepspraktijk. Het eerste jaar van de opleiding (het theoretische deel) wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het tweede jaar van de opleiding (vaardigheidsdeel) wordt afgesloten met een mondeling examen. Voor deelname aan de beroepsopleiding is vereist dat kandidaten met een afgeronde Master minimaal 1 jaar relevante werkervaring hebben in de merken- en modellenpraktijk. Voor kandidaten met een HBO opleiding of een afgeronde Bachelor geldt een minimum van 3 jaar werkervaring.

De opleiding wordt in de Nederlandse taal gegeven. Er is een beroepsopleiding louter in de Franse taal in voorbereiding, die in 2024 van start zal gaan. Indien u daarin geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met het secretariaat

Meer informatie over de inhoud van de opleiding, de toelatingscriteria en de organisatie van BBMM vindt u op www.bbmm.info

 

Op de activiteiten van BBMM wordt toezicht gehouden door de BMM.