FAQ

1. Wat is het keurmerk « BMM Erkend Merkengemachtigde » ?

Het keurmerk BMM Erkend Merkengemachtigde is een kwaliteits-keurmerk van merkengemachtigden. Dit keurmerk is in het leven geroepen door de BMM (Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht). Het BMM-keurmerk geeft consumenten en ondernemingen de zekerheid dat de merkengemachtigde, die dit keurmerk voert, beschikt over de nodige kennis, opleiding en ervaring om adequaat te adviseren bij onderzoek en registratie van merken en modellen.

2. Wat zijn de voorwaarden om het BMM-keurmerk te mogen voeren?

Een merkengemachtigde mag het BMM-keurmerk voeren als hij/zij:

1-lid is van de BMM, de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht
2-het BMM-examen met goed gevolg heeft afgelegd of een ander door het BMM bestuur goedgekeurd examen èn 
3-ten minste 3 jaar relevante werkervaring heeft binnen de Benelux als merkengemachtigde.
4. Jaarlijks zijn/haar kennis op peil houdt en daarvan, op verzoek, bewijs kan overleggen.

3. Wat is het BMM-examen?

Elk jaar verzorgt de BMM, via een onafhankelijke Stichting BBMM, een beroepsopleiding voor merkengemachtigden. Tijdens de opleiding worden de kandidaten getoetst op kennis en praktijkervaring, die vereist is om adequaat en zelfstandig advies te kunnen geven op het gebied van bescherming merken en modellen. Voor het behalen van de opleiding, die ongeveer 2 jaar duurt, dienen een schriftelijk en een mondeling examen met goed gevolg te zijn afgelegd.

4- Waar vind ik een Erkend Merkengemachtigde?

De BMM houdt het Register Erkend Merkengemachtigden (REM) bij. In dit register zijn alle erkende merkengemachtigden opgenomen.

5. Hoe ziet het keurmerk er concreet uit?

Er is een Nederlandse, een Franse en een Engelse variant van het BMM-keurmerk:

BMM Keurmerk

6. Hoe wordt toezicht op gebruik van het keurmerk uitgeoefend?

Klachten over het gebruik van het BMM-keurmerk kunnen worden gemeld aan het BMM-bestuur. Een door de BMM in het leven geroepen commissie onderzoekt de klacht en dient deze vervolgens in bij de Raad van Toezicht.

Daarnaast controleert deze commissie tenminste 1 maal per jaar steekproefsgewijs het gebruik van het BMM-keurmerk en komt zij minimaal 1 maal per jaar bijeen om op basis van eigen onderzoek en meldingen van derden te beslissen over het indienen en behandelen van een eventuele klacht.

U vindt hier een Flow Chart waarin de toezicht op de vakbekwaamheid schematisch is weergegeven.