Elk jaar wordt de BMM Student Award toegekend voor een scriptie en/of artikel van een student van universiteit of hogeschool over het recht inzake merken, modellen en/of tekeningen, handelsnamen alsmede de auteursrechtelijke aspecten van deze rechtsgebieden.

De BMM roept iedereen die in 2021 als student een uitstekende scriptie of artikel heeft geschreven op om deze vóór 1 september per e-mail toe te zenden aan het secretariaat van de BMM.

Aan de Award is een geldprijs van 1.000 euro verbonden. De winnende bijdrage zal daarnaast, eventueel in verkorte vorm, gepubliceerd worden in het BMM bulletin. De eeuwige roem mag bovendien niet vergeten worden.

Zie het reglement voor de BMM Student Award voor de voorwaarden.

 

Overzicht van de prijswinnaars:

2020 Lene Coenen en Arne Weemaes voor hun scriptie over de absolute uitsluitingsgrond van openbare orde en goede zeden. Zie hier het nieuwsbericht van de uitreiking

2019 Geert Lokhorst, The Good, the bad and the priority. EU trade marks, legal certainty and good faith in conflicts with senior users of a distinguishing sign - klik hier voor het commentaar van de jury en en de foto van de uitreiking.

2017 Peter Teunissen, De speelruimte voor vormmerken na Hauck / Stokke. Klik hier voor het commentaar van de jury en de foto van de uitreiking. 

2015/2016 - Mike Landerbarthold, Minimalistisch ontwerp: een onderzoek naar de consequenties van de toenemenende trend van minimalisering in productontwerp. 

2013/2014 - Emma Ottoy, “Merkafbakeningsovereenkomsten in het licht van het EU mededingingsrecht".

2012 - Merel Klinkers, Nomen est omen. Over het lot van geografische aanduidingen

2011 - Tomas Westenbroek, "Waarom is bio-claire beschrijvend en aquaclean niet?"

2010 - Daan Windeij, "De techniekrestrictie in het modellenrecht" 

2008 - B.T.J.A. van Aalst, "Inburgering na depot"

2007 - Mw. Schilperoort

2004 - Mw. D. Elzinga, "Normaal gebruik"

2002 - Christophe Du Jardin, "La Transposition de la directive européenne du 13 novembre 1998 sur les dessins et modèles en France et au Benelux"