Organisatie BMM

BMM leden zijn werkzaam ofwel bij merken- en/of octrooibureaus, of bij merken- en octrooiafdelingen van grote bedrijven, binnen de advocatuur en het (universitair) onderwijs. 

Het huidige bestuur van de vereniging bestaat uit:

 • P.L.G. Maeyaert (Voorzitter)
 • J.K.C.B. Dedeckel (Vice-voorzitte)
 • Mw. H. van de Langenberg (Penningmeester)
 • T.W. van Leeuwen (Secretaris)
 • M. Haegens
 • Mw. J.A.K. van den Berg
 • M. Rorai
 • V.W. Wellens
 • F.J.C.B.M. Uyttenhove

Binnen de BMM zijn ook de verschillende commissies werkzaam, waaronder:

 • de Commissie Communicatie en PR, verantwoordelijk voor alle externe communicatie
 • de Programmacommissie, verantwoordelijk voor de organisatie van de ledenvergaderingen
 • de Redactiecommissie, verantwoordelijk voor de kwartaaluitgave van het BMM-bulletin.