BMM Najaarsvergadering geannuleerd

Helaas zal de najaarsvergadering (NJV) van 2 december 2021 niet kunnen doorgaan. Eenieder van jullie heeft er enorm naar uitgekeken om elkaar weer in levende lijve te kunnen ontmoeten. Helaas is de verspreiding van het coronavirus in de Benelux de afgelopen weken dusdanig snel toegenomen dat het Bestuur en de Programmacommissie geen andere keuze hadden om de NJV – die in fysieke vorm zou plaatsvinden – naar het voorjaar van 2022 te verplaatsen.  

De opzet en het programma van de NJV zullen zoveel mogelijk worden doorgeschoven naar de voorjaarsvergadering (VJV). Deze zal hopelijk dan een ‘voorjaarsplus’ vergadering worden, dus met zowel een inhoudelijk programma overdag als een feestelijk sociaal programma. Om te voorkomen dat in onverhoopt geval de pandemie zich dan nog steeds niet heeft laten temmen, ook de VJV zou moeten worden afgezegd, zal deze als een hybride evenement worden opgezet. Laten we hopen dat we in het voorjaar van 2022 ons allen weer met volle overgave in zo’n bijeenkomst kunnen storten.  

Het is ook voor de BMM nog even doorbijten en geduld bewaren in deze bevreemdende pandemietijden. Toch wil ik jullie allemaal uitnodigen om met de hele BMM een positieve blik naar de toekomst te werpen. Ik hoop daarom vele van jullie in het komend voorjaar in persoon te mogen verwelkomen op de ‘voorjaarsplus’ vergadering.  

Met vriendelijke groet,  

Namens het BMM Bestuur  

Theo-Willem van Leeuwen, voorzitter