REGLEMENT BMM STUDENT AWARD

 1. De Award kan worden toegekend aan hen die als student in de Benelux een opleiding volgen aan een onderwijsinstelling in het door de BMM bestreken vakgebied. Er is geen beperking wat betreft de nationaliteit van de kandidaat. 
 2. De Award kan worden toegekend voor een scriptie en/of artikel dat gaat over het recht inzake merken, modellen en/of tekeningen, handelsnamen alsmede de auteursrechtelijke aspecten van deze rechtsgebieden.
  Het onderwerp kan betrekking hebben op alles wat voor de BMM-leden van belang kan zijn op het gebied van wetgeving, rechtspraak of de toepassing daarvan. De bijdrage dient gesteld te zijn in het Nederlands, Frans, Engels, of een vertaling in een van deze talen.
 3. Inzendingen dienen vóór 1 januri van het jaar waarin toekenning kan plaatsvinden in het bezit te zijn van de jury. Inzending kan gebeuren per e-mail.
 4. De beoordeling van de bijdragen en het aanwijzen van de winnaar van de Award geschiedt door de jury. De jury wordt door het bestuur van de BMM benoemd.
 5. De Award kan zijn: een geldprijs, een stageplaats voor een student, een bijdrage in studiebenodigdheden (zoals boeken, reisgeld), het bijwonen van een conferentie/cursus.
  De jury zal jaarlijks de inhoud van de Award voor het volgend jaar bekend maken.
 6. De uitreiking van de Award vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voor- of najaar.
 7. De winnende bijdrage zal in zijn geheel worden gepubliceerd op de BMM- website en, al dan niet in verkorte vorm, in het BMM-Bulletin.
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin